تعداد مشاهده مقاله

162,876

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

130,549

نسبت مشاهده بر مقاله

1243.33

نسبت دریافت فایل بر مقاله

996.56

تعداد مقالات ارسال شده

617

تعداد مقالات رد شده

390

درصد عدم پذیرش

63

تعداد مقالات پذیرفته شده

125

درصد پذیرش

20

درباره پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

 

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         انتشار از:  پاییز 1393
 • ·         شاپای چاپی: 2476-5872
 • ·         شاپای الکترونیکی: 2476-6372
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         درصد پذیرش مقالات: 19%
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:  فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         درصد همانندی نشریه: 15%
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: مدیریت آموزشی و ...
 • ·         هزینه چاپ مقاله:  رایگان
 • ·         نوع مجله:علمی - تخصصی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه:  حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری:  حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: fjrlat@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان:  atupress@atu.ac.ir
شماره جاری: دوره 6، شماره 21، مهر 1398، صفحه 1-184