اخبار و اعلانات

انتشار شماره 2 نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند دومین شماره نشریه منتشر شد. خ.اهشمند است نقطه نظرات خود را در مورد نشریه اعلام تا در شماره های بعدی اعمال گردد.

مطالعه بیشتر