آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 758
تعداد پذیرش 181
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 479
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 278

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 181
تعداد مشاهده مقاله 235246
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185912
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 335 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 154 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 446 روز
درصد پذیرش 24 %