مقاله پژوهشی
مقایسه تحلیلی ساختار سازمانی و مدیریتی دانشگاه‌های ایرانی با سه دانشگاه برتر خارجی

فرناز عین خواه؛ ابراهیم صالحی عمران

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 6-42

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.74117.1660

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر ساختار سازمانی دانشگاه‌های تراز اول دنیا به سمت انعطاف‌پذیری و ساختارهای مسطح‌تر متحول شده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحلیلی ساختار سازمانی دانشگاه‌های ایرانی و غیر ایرانی ازنظر میزان متمرکز بودن چارت با بررسی سهم پست‌های مدیریتی، تعداد کارمندان اداری، تعداد دانشکده‌ها و گروه‌های تعریف‌شده است. مراحل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و واکاوی ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه

هادی قاسمی؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علی معقول

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 44-80

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.76781.1684

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، احصاء تجارب زیسته راهبران آموزشی تربیتی از ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه بود. پژوهش حاضر در حوضه کاربردی بوده و روش آن با توجه به پدیده مدارس چندپایه و لزوم فهم عمیق آن از منظر افرادی که تجربه مستقیم داشته‌اند؛ بر اساس رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انتخاب شد و همچنین با 15 مدیر مدرسه چند پایه شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‏ های روان‌سنجی پرسشنامه‏ بدبینی سازمانی (OCQ) در بین کارکنان دانشگاهی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ فاطمه قنبری چشمه کمره؛ سحر شهبازی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 82-103

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.74403.1664

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی پرسشنامه‏ ی بدبینی سازمانی (OCQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی کارکنان ستادی دانشگاه‏ های جامع وابسته به وزارت علوم در چهار سطح طراز عملکرد بین‌المللی، ملی، منطقه ‏ای و محلی در سراسر کشور بود. داده‌های تحقیق از 430 کارمند ستادی که با روش نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل انتقادی سیاست‌های توانمندسازی معلمان

اکرم طالبی؛ علی خورسندی؛ سعید غیاثی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 104-135

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.70737.1626

چکیده
  توانمندسازی معلمان فرایندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند سیاست‌گذاری پویا در ابعاد متعددی است. در پژوهش حاضر تلاش شد عوامل مؤثر بر پدیده توانمندسازی معلمان موردبحث و بررسی قرار گیرد. پژوهش با اعمال رویکرد ترکیبی و در دو گام مطالعه تطبیقی و تحلیل انتقادی انجام شد. در بخش نخست داده‏های مربوط به آموزش معلمان در کشورهای فنلاند، سنگاپور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل

علی فطرت

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 136-159

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72737.1653

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل و به روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و با استفاده از منابع و بانک‌های اطلاعاتی معتبر علمی به‏منظور ارتقای کیفیت کاری کارکنان در سازمان، انجام شده است. ضمن بررسی دیدگاه و نظریات معتبر در موردبررسی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهکارهای تسهیل‌کنندۀ فعالیت‌ در پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی؛ دیدگاه معلّمان

فاطمه خالوندی؛ فاطمه ابوالی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 160-178

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.76106.1677

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائۀ راهکارهای عملی به‌منظور تسهیل فعالیت‌های معلمان در پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان سمنان انجام شده است. این مطالعه به روش آمیختۀ اکتشافی انجام شد و جامعۀ آماری آن معلّمان پژوهشگر استان سمنان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. بدین ترتیب حجم نمونۀ آماری در بخش کیفی به روش شبکه‌ای 35 نفر و در بخش کمّی به روش تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

معرفی کتاب
درآمدی بر پارادایم انتقادی در مدیریت آموزشی

آرش رسته مقدم

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، صفحه 180-208

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.75681.1672

چکیده
  مدیریت آموزشی همانند سایر حوزه ‏های دانشگاهی به لحاظ مبانی هستی‏ شناسی، معرفت‏ شناسی و روش‌شناسی متأثر از سیر تحول پارادایم‏ های کلان علمی است. اولین مطالعات مدیریت آموزشی بر پایه اندیشه‏های مکتب تحصل‏گرایی (اثبات‏گرایی) در اوایل قرن بیستم شکل گرفت و به دنبال آن پارادایم‏های تفسیری، انتقادی و پست‏مدرن به پژوهش ‏های ...  بیشتر