شناسایی مولفه های رهبری اصیل دانشگاهی

مهدی امانی؛ محمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرضیه عالی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 6-39

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78668.1728

چکیده
  با توجه به نوپا بودن موضوع رهبری اصیل در ادبیات رهبری و وجود ابهام در مورد ساختار و مولفه‌های آن در بین تحقیقاتی که انجام گرفته است و همچنین احساس خلاء روزافزونی که در دو دهه اخیر در گرایش به سمت رفتارهای اصیل رهبری در سازمان‌ها دیده می‌شود، نیاز به شناخت بیشتر و بهتر مفاهیم و ساختار رهبری اصیل را در بین محققان حوزه مدیریت و رهبری، ...  بیشتر

مقایسه تحلیلی ساختار سازمانی و مدیریتی دانشگاه‌های ایرانی با سه دانشگاه برتر خارجی

فرناز عین خواه؛ ابراهیم صالحی عمران

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، ، صفحه 6-42

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.74117.1660

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر ساختار سازمانی دانشگاه‌های تراز اول دنیا به سمت انعطاف‌پذیری و ساختارهای مسطح‌تر متحول شده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحلیلی ساختار سازمانی دانشگاه‌های ایرانی و غیر ایرانی ازنظر میزان متمرکز بودن چارت با بررسی سهم پست‌های مدیریتی، تعداد کارمندان اداری، تعداد دانشکده‌ها و گروه‌های تعریف‌شده است. مراحل ...  بیشتر

بررسی ویژگی‏ های روان‌سنجی پرسشنامه‏ بدبینی سازمانی (OCQ) در بین کارکنان دانشگاهی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ فاطمه قنبری چشمه کمره؛ سحر شهبازی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، ، صفحه 82-103

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.74403.1664

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی پرسشنامه‏ ی بدبینی سازمانی (OCQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی کارکنان ستادی دانشگاه‏ های جامع وابسته به وزارت علوم در چهار سطح طراز عملکرد بین‌المللی، ملی، منطقه ‏ای و محلی در سراسر کشور بود. داده‌های تحقیق از 430 کارمند ستادی که با روش نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی شرایط علّی دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری؛ یک رویکرد آمیخته

معصومه تجری؛ فریبا دمیرچیلی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1401، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.71374.1634

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش، شناسایی، تبیین و اعتبارسنجی شرایط علّی دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز بوده است. برای رسیدن به این هدف، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است. در روش‌شناسی پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شد، و در مرحله کیفی با استفاده ازنظریه داده‌بنیاد و مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با ده نفر از متخصصان و پژوهشگران ...  بیشتر

بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری فردی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی

لیلا باقری مالک آبادی

دوره 5، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22054/jrlat.2021.54501.1549

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری فردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده های علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حسابداری در پردیس های 1 و 2، به تعداد ...  بیشتر

ارزش های فردی و تناسب فرد- سازمان در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه قم

سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.38007.1418

چکیده
  امروزه نیروی انسانی منبع راهبردی سازمان بوده و یک سازمان دارای نظام ارزشی است و هر یک از نیروهای انسانی سازمان نیز دارای نظام ارزشی منحصربه فرد خود می باشد، تناسب سازمانی به باورهای ذهنی افراد در مورد میزان هماهنگی ارزشهای شخصی با فرهنگ سازمانی اشاره دارد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین ارزشهای فردی با تناسب فرد- سازمان در ...  بیشتر

تأثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی

فریبا فخرادخانی؛ هادی رزقی شیرسوار

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1396، ، صفحه 57-83

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.30086.1358

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبکهای تصمیمگیری مدیران بر راهبردهای مدیریت جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران )عالی، میانی و اجرایی( 96 به تعداد 176 نفر مشغول کار بودند که برای انتخاب - دانشگاه علامه طباطبائی ...  بیشتر

آسیب شناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاه های حوزه ی علوم انسانی

کامران مالکپور؛ علی دلاور؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 3، شماره 11 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.7444.1145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاه های حوزه ی علوم انسانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دو گروه، اعضای هیأت علمی دانشگاه های حوزهی علوم انسانی و مدیران صنایع شهر تهران تشکیل دادند. که تعداد 233 نفر به روش نمونه گیری چندمرحله ای از میان گروه اول و تعداد 87 نفر به روش نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) برای گروه دوم انتخاب ...  بیشتر

تحلیل مشخصات متقاضیان و وضعیت دانشگاه‌های وزارت علوم، در جذب اعضاء هیأت علمی

هادی مصدق؛ رضا جعفری هرندی

دوره 3، شماره 11 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.29339.1353

چکیده
  هدف پژوهش،تحلیل مشخصات متقاضیان و وضعیت دانشگاه‌ها در جذب اعضاء هیأت علمی بود که با روش توصیفی و رویکرد کاربردی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و بررسی آمارهای وزارت علوم و مصاحبه با کارشناسان استفاده شد. جامعهپژوهش متقاضیان فراخوان‌ها و دانشگاه های وزارت علوم بود. یافته ها؛ اول: در ده سال اخیر تعداد اعضاء هیأت ...  بیشتر

ارائه الگوی عملیاتی ارزیابی پایداری موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه تهران

عماد ملکی نیا؛ عباس بازرگان؛ صدیقه فیضی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 53-85

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.25265.1319

چکیده
  پایداری در آموزش عالی رویکردی نسبتاً جدید است که به دنبال استقرار و کاربست اصول و مفاهیم توسعه پایدار در دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی است. ارزیابی پایداری در پی سنجش میزان همسویی استراتژی‏ها و برنامه‏های آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی و فعالیت‏های پشتیبانی دانشگاه‏ها با اصول و مفاهیم توسعه پایدار است. لذا هدف تحقیق حاضر، ...  بیشتر

نظریه پردازی راجع به الگوی مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، ، صفحه 83-125

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.8107.1151

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. در این تحقیق روش تحقیق کیفی از طریق نظریه زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند، که 36 نفر به صورت نمونه گیری هدف مند جهت مصاحبه نیمه ساختارمند انتخاب شدند. در کنار مصاحبه، از سه منبع دیگر نیز برای گردآوری داده ...  بیشتر