کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 7
4. عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1-30

10.22054/jrlat.2017.7241.1139

دکتر عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراستخواه