کلیدواژه‌ها = تضمین کیفیت
تعداد مقالات: 5
1. نظریه پردازی راجع به الگوی مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 83-125

10.22054/jrlat.2018.8107.1151

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه


3. عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای الگوی بومی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1-30

10.22054/jrlat.2017.7241.1139

دکتر عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراستخواه


4. طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه‌ی نظریه‌ی زمینه‌ای

دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 21-53

10.22054/jrlat.2015.4553

محمد مجتبی زاده؛ دکتر عباس عباس پور؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراست خواه