طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری نظام آموزش و پرورش ایران

سمیرا طارمی؛ محمد مجتبی زاده؛ مسعود مرادی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 60-91

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78419.1723

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری انجام شد. جهت طراحی الگو از روش نظریه زمینه‌ای و جهت اعتباریابی آن، از روش تحلیل عاملی تأئیدی مرحله اول و دوم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان رشته‎های مدیریت آموزش عالی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، جامعه‌شناسی، مدیریت آموزشی ...  بیشتر

بررسی رابطه‏ فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در ادارات دولتی شهر کرج

مژگان گرشاسبی؛ ایرج ساعی ارسی؛ لیلا بیگدلی؛ علیرضا لهراسبی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، ، صفحه 127-147

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.16738.1255

چکیده
  این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر ادارات دولتی شهر کرج پرداخته است. حجم جامعه آماری در این پژوهش 552 نفر می‏باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای، نمونه‏ای به حجم 120 نفر از کارکنان صفی و ستادی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با ضریب پایانی 87% و پرسشنامه ...  بیشتر