نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، پردیس کیش دانشگاه تهران، ایران، تهران

2 استادیار، مدیریت سیستم‏ها، دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران

چکیده

چکیده
مدل‏ سازی و تحلیل تعارض از منظر رشته ‏های گوناگونی صورت گرفته است. روش ‏های مبتنی بر تئوری بازی از جامع‏ترین مدل‏ هایی است که برای مدل‏سازی و تحلیل تعارض مورداستفاده قرارگرفته است. یکی از چالش ‏های دستگاه ‏ها، عدم یکپارچگی اطلاعات بین آن‏ها است که منجر به عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شده است. هدف تحقیق تحلیل تعارضات و تدوین استراتژی جذب اعضای هیأت علمی با استفاده از تئوری درام بود. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی، ازلحاظ نوع داده‏ها کیفی به شمار بود. ماهیت پژوهش نیز اکتشافی بوده است. روش پژوهش به ‏کارگیری تئوری درام برای تدوین استراتژی جذب هیأت علمی بوده است. جامعه آماری حاضر مدیران فناوری اطلاعات سازمان‏ ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه ‏ها در حوزه فناوری اطلاعات بوده‏اند. در این تحقیق برای جمع ‏آوری اطلاعات از مصاحبه با خبرگان، بررسی اسناد و مدارک بهره گرفته‏ شده است. ابزار به کار گرفته‏ شده جداول مطلوبیت و نمودار تحلیل تعارض بود. از بین جذب هیأت علمی به‏ صورت الکترونیکی، پیاده‏ سازی سامانه یکپارچه جذب با مدیریت هیأت عالی جذب یک گزینه، پیاده ‏سازی سامانه وزارت علوم و وزارت بهداشت به ‏تنهایی و پیاده ‏سازی سامانه ‏های وزارتین در وزارتخانه ‏های فوق به‏ صورت جداگانه با نظارت هیأت عالی جذب و تدوین ویژگی ‏های عملیاتی و گزارش‏ های روتین ابلاغی از گزینه ‏های دیگر بوده‏اند. یافته تحقیق پیدا کردن بهترین استراتژی مورد تأیید همه ذینفعان، پیاده‏ سازی سامانه ‏های وزارتین در وزارتخانه ‏های فوق به‏ صورت جداگانه با نظارت هیأت عالی جذب و تدوین ویژگی ‏های عملیاتی و گزارش ‏های روتین بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing the strategy of recruiting faculty members electronically using drama theory

نویسندگان [English]

  • laleh asgari 1
  • amin hakim 2

1 Ph.D. Student in Industrial Management, Kish Campus of Tehran University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Industrial Management, Kish Campus of Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Conflict modeling and analysis has been done from the perspective of various Fields. One of the challenges of institutions is the lack of integration of information between them. The purpose of this research is to analyze the conflicts and develop a strategy for recruiting faculty members using drama theory. The present research is considered to be of the applied purpose type. It is qualitative in terms of data type. Because its findings pass through the clarity of understanding and interpretation of the researcher after interviewing experts and reviewing documents. The nature of the research is also exploratory. The current statistical population is information technology managers of organizations and university faculty members in the field of information technology. In research, interviews with experts, review of documents that have been used to collect information. Among the strategies for recruiting academic staff electronically, the implementation of an integrated recruitment system with the management of the Heiat Aali Jazb of Recruitment is one option, the implementation of the system of the Ministry of Science and the Ministry of Health alone, and the implementation of the systems of the ministers in the mentioned ministries separately under the supervision of the Heiat Aali Jazb. and Compiling operational features and routine reports are among other options. The finding of the research is to find the best strategy approved by all the stakeholders to implement the ministerial systems in the mentioned ministries individually under the supervision of the Heiat Aali Jazb and compiling operational features and routine reports.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • research in soft operations
  • problem formulation
  • conflict analysis
  • drama theory
  • strategy formulation