داوران

 

نام داور سمت / سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا یادگارزاده دانشگاه علامه طباطبائی
محمد رضا اردلان هیات علمی /دانشگاه بوعلی سینا
حسن اسدزاده دانشگاه علامه طباطبائی
حسین اسکندری دانشگاه علامه طباطبائی
فرنوش اعلامی دانشگاه شهید بهشتی
احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی امین فر دانشگاه علامه
یعقوب انتظاری
محمدجواد یاوری سرتختی استادیار دانشگاه باقر العلوم(ع)
امین باقری کراچی دانشگاه فرهنگیان
هادی براتی استادیارگروه مدیریت آموزشی، دانشگاه بیرجند
صمد برزویان دانشگاه علامه طباطبائی
ملیکه بهشتی فر دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهلا پزشک دانشگاه علامه طباطبائی
هادی پورشافعی علوم تربیتی- دانشکئده علوم تربیتی - پردیس علوم رفتاری - دانشگاه بیرجند .
جواد پورکریمی دانشگاه تهران
سعید پوروستایی اردکانی علامه طباطبایی
علی تقی پور ظهیر علامه
حسین تقوی قره بلاع استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا جامه بزرگ دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه جعفرخانی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا جعفری هرندی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
اسفندیار جهانگرد نطری
محمد جوادی پور گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
محمد حسنی دانشگاه ارومیه
رضوان حسینقلی زاده مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس خاکپور دانشگاه ملایر
فاطمه خالوندی دانشگاه شهید رجایی
مهدی خانجانی دانشگاه علامه طباطبائی
روح اله خدابنده لو گروه علوم تربیتی دانشگاه الزهراء
مهدیه سادات خشوعی مدرس دانشگاه
علی خورسندی دانشگاه علامه طباطبائی
علی دلاور دانشگاه علامه طباطبائی تهران
غلامرضا ذاکرصالحی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
زهره رافضی استادیار دانشگاه
حمید رحیمیان دانشگاه علامه طباطبایی
آرش رسته مقدم علامه
شیرین رشیدی گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
بیژن رضایی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدعباس رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم رئوف ملایری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
اسماعیل زارعی زوارکی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
رضا ساکی دانشگاه شهید رجایی
پرویز ساکتی دانشگاه شیراز
مهدی سبک رو بخش مدیریت بازرگانی؛ دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری ؛ دانشگاه یزد؛ یزد، ایران.
محمد رضا سرمدی دانشگاه پیام نور
حسین سلیمی بجستانی دانشگاه علامه طباطبائی
کریم سواری دانشگاه پیام نور
محسن شاکری
ناصر شیربگی دانشگاه کردستان
محمد شرفی دانشگاه علامه طباطبائی
اصغر شریفی عضو هیات علمی
پرویز شریفی درآمدی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سید مهدی طاهری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی طاهری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
زینب طولابی گروه مدیریت . دانشکده علوم انسانی . دانشگاه ایلام
عباس عباس پور دانشگاه علامه طباطبایی تهران
بیژن عبداللهی
حسین عبدالهی دانشگاه علامه
فریبا عدلی دانشگاه الزهرا
محمد عسگری دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم علیزاده
سعید غیاثی
نورعلی فرخی
بتول فقیه آرام هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
محمد رضا فلسفی نژاد
ابوالفضل قاسمزاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
وجه‌الله قربانی‌زاده دانشگاه علامه طباطبایی
داود قرونه گروه علوم تربیتی-دانشگاه فردوسی مشهد
عباس قلتاش دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
فرهاد کیانفر عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
عالمه کیخا عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر حسین کیذوری گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری
گلنسا گلینی مقدم دانشگاه علامه طباطبائی
امیر مانیان دانشگاه تهران
محمد مجتبی زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
رضا محمدی سازمان سنجش
بختیار محمودپور هیئت علمی موزه علوم و فناوری
حسین مطهری نژاد بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
معصومه مقیمی فیروز آباد دانشگاه فرهمگیان
حسن ملکی دانشگاه علامه طباطبائی
اصغر مینایی دانشگاه علامه طباطبائی
یحیی مهاجر عضو هیات علمی بازنشسته /دانشگاه علامه طباطبایی
علی نجفی رئیس تجزیه و تحلیل شغل و نیازهای آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عباس نرگسیان دانشگاه تهران
محمد رضا نیستانی دانشگاه اصفهان
فخرالسادات ولیک بنی نصیری دانشگاه بوعلی همدان
عبدالحسین نفیسی
مصطفی نیکنامی
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشگاه علامه
فیروز نوری کلخوران بورسیه دانشگاه بوعلی سینا (در حال تبدیل وضعیت)
سیداحمد هاشمی رییس دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد
فخرالسادات هاشمیان مدرس دانشگاه
فرشته هدایتی دبیر پژوهشگاه آموزش و پرورش
مهدی واحدی دانشگاه علامه طباطبائی
صیدمهدی ویسه مدیر گروه مدیریت دانشگاه ایلام
جلیل یونسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران