کلیدواژه‌ها = کارکنان
تعداد مقالات: 5
2. نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس

دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 55-83

10.22054/jrlat.2015.4551

سیدمحمد میرکمالی؛ کبری خباره؛ ابراهیم مزاری؛ یونس رومیانی


4. اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه با نقش میانجی وجدان کاری

دوره 1، شماره 3، بهار 1394، صفحه 51-72

10.22054/jrlat.2015.7940

اردلان محمدرضا؛ رقیه بهشتی راد؛ وحید سلطانزاده


5. بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 193-215

10.22054/jrlat.2016.1060

احسان پروین؛ شراره محمدی؛ ناصر شیربگی؛ طاهره لطفی نژاد