شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏ها و شاخص‏های نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی

مسلم پیری زمانه؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، ، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.71290.1630

چکیده
  چکیدهاین تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‏‌بندی شاخص‏‌های نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام‌‏شده و از نوع پژوهش‏‌های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری موردبررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران بوده است. نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب‏نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه‌‏گیری ...  بیشتر

نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ فائزه صرافان

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 113-140

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.27065.1336

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناخت سبک رهبری خدمتگزار و نقش آن در اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 و به روش توصیفی همبستگی انجام‌شد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران بود که از میان آن‌ها 360 نفر به ‌روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار از پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

تاثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

مرتضی بدری؛ حمید رحیمیان

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.10088.1170

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بود که به شیوه همبستگی و پیش‌بینی انجام،و از نظر نوع هدف، کاربردی می‌باشد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید.«کارمندان آموزش و پرورش شهرستان قوچان»به عنوان جامعه آماری انتخاب و بدین منظور گروهی ...  بیشتر

کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش"

حمید رحیمیان

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.5136.1110

چکیده
  به منظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی علامه شهر تهران، پژوهشی توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان، کادر آموزشی تمام وقت و معلمان این مدرسه، به اجرا گذاشته شد. شاخص های حس ماموریت، رهبری آموزشی، انتظارات سطح بالا، نظارت واندازه گیری پیشرفت تحصیلی، جو سازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع ...  بیشتر

طراحی مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی:صنایع سیمانی ده هزار تنی)

حمید رحیمیان؛ مجتبی کاظمی؛ عباس عباس پور

دوره 2، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 95-123

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.8076.1149

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین میزان ااثربخشی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده در کارکنان صنایع سیمانی بالای ده هزار تنی انجام گرفت. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده می باشد. بدین منظور، عوامل یادگیری سازمانی از طریق پژوهش کیفی در قالب کدهای باز،محوری ،انتخابی و مشاهدات حاصل معرفی شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ...  بیشتر

نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی

حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ روناک ویسی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1394، ، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22054/jrlat.2017.3559.1085

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با آمادگی معلمان و کارکنان دبستان برای تغییر بود. در این پژوهش همبستگی شرکت‌کنندگان از بین معلمان و کارکنان دبستان‌های جوانرود از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه رهبری تحولی (MLQ) بس و همکاران و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی های شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش

علی رشیدی؛ حمید رحیمیان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4550

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش‌وپرورش شهرستان تربت‌حیدریه بود. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردیو ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی هست. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کارمندان آموزش‌وپرورش شاغل در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ...  بیشتر

تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی

عباس عباس پور؛ محسن شاکری عباس آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.1993

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اکتشاف راهبردهای پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی است. داده‏های این مطالعه حاصل انجام مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته با 20 نفر از اساتید و صاحب‌نظران مشغول در دانشگاه‏های دولتی شهر تهران بود که با روش نمونه‏گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داده‏ها، روش مرحله‌ای و تکنیک‏های تحلیلی اشتراوس ...  بیشتر