نویسنده = حمید رحیمیان
تعداد مقالات: 8
1. تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1394

محسن شاکری حسین آباد؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


2. نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 113-140

10.22054/jrlat.2018.27065.1336

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ فائزه صرافان


6. نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 51-74

10.22054/jrlat.2017.3559.1085

حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ روناک ویسی


8. تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، بهار 1394، صفحه 1-27

10.22054/jrlat.2015.1993

عباس عباس پور؛ محسن شاکری عباس آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه