گونه‌شناسی فعالیت‌های آموزشی امامین کاظمین (ع) در توسعه حیات علمی و دینی شیعیان امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

یکی از مؤلفه‌های سنجش ظرفیت تمدنی و رشد علمی و معنوی و نقش آن در هدایت جامعه به‌سوی سعادت و برون رفت از بحران‌ها، بررسی ساختار و وضعیت کمی و کیفی نظام آموزشی است. نظام آموزشی در هر مذهبی با یک ساختاری فعالیت ادامه حیات می‌دهد و به تدوام نقش خود می‌پردازد. شیعیان نیز همانند دیگر مذاهب دارای نظام آموزشی مخصوص بوده و برای ادامه حیات و هویت خویش فعالیت‌های گسترده‌ای را به‌صورت سازمان یافته انجام داده است. برای بررسی این نقش برآن شدیم تا در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های عصر ائمه اطهار(ع) یعنی عصر امامین کاظمین(ع) که هر دو و اصحاب آنان در فضای تقیه سیاسی به‌سر می‌بردند، به بررسی فعالیت‌های آموزشی آنان بپردازیم. در این ارزیابی به این نتایج رسیدیم که آنان با کمک اصحاب خود فعالیت علمی و آموزشی را ادامه داده و مایه حیات و هویت شیعه و تمایز این مذهب از دیگران بوده و از ممزوج شدن آنان جلوگیری کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Kazemain Imams' educational activities in Imami Shia' scientific and religious development

نویسنده [English]

  • esmaeil kazemi zorami
Graduated from the Qom Seminary, Ph.D. Student of Shiite History of the University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Typology of Kazemain Imams' educational activities in Imami Shia' scientific and religious development
Abstract:
One of the important indicators of scientific and spiritual growth and also its role in leading the society to bliss and getting out of crisis, is the structure and considering the quantitative and qualitative aspects of an educational system. An educational system in each religion usually continues its structure for a long period. Shia', like other religions have its own educational system and use it to achieve its goals and existence. To study this role, we consider the educational system in the period of Kazemain, as the one of important period in Shia' history. Finally, we receive to the point that, these two Imams have continued their activities strongly at that time and prevented the Shia' from being vanished or to be mixed with other religions .
Keywords: Typology, Educational activities, Imami Shia, Kazemain Period .

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • Educational activities
  • Imami Shia
  • Kazemain Period