کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهش های مدیریت با تاکید بر تحلیل شغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طاطبائی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در پژوهش های مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش شایستگی شغلی کارکنان و تحلیل شغل از ارزیابان به عنوان منبع گردآوری داده ها استفاده می شود. نتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی هنگامی قابل استفاده است که پایایی داده ها قابل قبول باشد. پژوهشگران برای برآورد پایایی این داده ها معمولاً از فرمول های پایایی بین ارزیابان و آلفای کرانباخ استفاده می کنند. این فرمول ها همه خطاهای موجود در داده ها را به عنوان خطای تصادفی محسوب می کنند، در حالیکه در بسیاری از شرایط پژوهشی خطاهای منظم نیز وجود دارند که هنگام برآورد پایایی باید مورد توجه قرار بگیرند. به همین دلیل این فرمولها نمی توانند پایایی نظرات ارزیابان را به درستی برآورد کنند. در این مقاله تلاش شد تا کاردبرد نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی نظرات ارزیابان معرفی شود. ابتدا نقاط ضعف نظریه کلاسیک آزمون و سپس توانمندی نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی تشریح شد. پس از آن مراحل به کارگیری نظریه تعمیم پذیری به همراه دو مدل اندازه گیری متقاطع و آشیان شده به همراه مثال توضیح داده شد که پژوهشگران با استفاده از آنها می توانند پایایی داده های تحلیل شغل را با دقت بیشتری برآورد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of Generalizability Theory in management research, with an emphasis on job analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Falsafinezhad 1
  • Ali Delavar 2
  • Noor Ali Farrokhi 3
  • Abbas Abbaspour 1
چکیده [English]

Studies on the topic of managing employee performance evaluation, assessing competencies of job analysis and job evaluation as a source of data collection used. The results of this research can be used when the reliability of the data is acceptable. Researchers to estimate the reliability of these data are the means of inter-rater reliability of Cronbach's alpha is used. The formula for errors in the data are considered as random error, while systematic errors exist in many of the conditions that must be considered when estimating their reliability. For this reason, these formulas can not properly estimate the reliability assessment. This article attempts to application generalizability theory to predict the reliability of the assessment will be presented. The weaknesses of classical test theory and the ability to estimate the reliability generalizability theory described. Then explained the steps to applying generalizibility theory with crossed and nested measurement models with an example that researchers using them can make job analysis, reliability of data more accurately to estimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job analysis
  • reliability
  • generalizability theory