شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه‌ای اثربخشی رهبری توزیع‌شده؛ مطالعه موردی چندگانه تیم‌های موسس گرایش تحصیلی بین‌رشته‌ای در دانشگاه صنعتی شریف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور منابع انسانی (شرکت گلوبال پتروتک و سایر شرکتها)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مطالعه پدیده رهبری در تیم‌ها با الگوی رهبری توزیع‌شده به خصوص در محیط‌های آموزشی در سال‌های گذشته مورد استقبال محققین این حوزه قرار گرفته است. تیم‌های موسس گرایش‌های بین رشته‌ای، تیم‌هایی با مسئولیت بروزرسانی برنامه‌های درسی و همچنین تیم‌هایی پژوهشی و آموزشی در حوزه‌های بین رشته‌ای از جمله تیم‌هایی بوده‌اند که موضوع تحقیقات در ادبیات رهبری توزیع‌شده بوده‌اند. گرچه نتایج این تحقیقات عموما بیانگر پیامدهای مثبت این شیوه رهبری بوده‌اند، اما نیاز به مطالعات اکتشافی برای شناسایی عوامل زمینه‌ای و موقعیتی اثربخشی این شیوه رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، پیشنهاد شده است که اثربخشی رهبری توزیع شده در تیم ها تابع برخی عوامل زمینه‌ای و موقعیتی می‌تواند باشد. در این مطالعه موردی چندگانه، موضوع رهبری در سه تیم موسس گرایش‌های تحصیلی بین‌رشته‌ای در دانشگاه صنعتی شریف برای مطالعه عمیق‌تر انتخاب شد. بدین منظور داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته جمع‌آوری شد و با روش نظریه برخاسته از داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از مقایسه نتایج موردهای مطالعه‌شده با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی بر اساس مطالعات موردی، شواهدی مبنی بر اثرگذاری سه دسته عامل زمینه‌ای و موقعیتی مربوط به هدف، اعضا و همچنین محیط فعالیت تیم بر اثربخشی رهبری توزیع‌شده از دو مجرای تسهیل فرایند و تقویت رهبری توزیع‌شده در تیم، شناسایی شد. در انتها بر اساس یافته ها و بحث نظری انجام شده، گزاره هایی برای تحقیقات بعدی پیشنهاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple case study of distributed leadership effectiveness in educational major founding teams of Sharif University of Technology

نویسندگان [English]

  • mehdi samimi 1
  • seyed babak alavi 2
1 HR Consultant
2 Associate Professor at Graduate School of Management and Economics of Sharif University of Technology
چکیده [English]

Using Distributed leadership framework in studying the leadership phenomena in teams at educational environment, has received more attention by scholars in these years. Distributed leadership has been studied in teams which introduced new interdisciplinary programs, updated curriculum, or engaged in interdisciplinary research and educational areas. Although the results of these researches indicated positive consequences mostly, the need for exploratory studies to identify situational and contextual factors in distributed leadership effectiveness has been mentioned. In other words, it has been suggested that the effectiveness of distributed leadership in teams may be affected by situational and contextual factors. In the current multiple case study, after the initial study of leadership and its functions in some schools of Sharif University of Technology, new educational major founding teams were selected for deeper case study. Data were collected through semi-structured interviews and were analyzed with grounded theory approach. Comparison of cases’ results with each other based on building theory from case studies approach, revealed three categories of situational and contextual factors; including factors related to teams’ goals and objectives, members and environment. These factors affect distributed leadership effectiveness through facilitating the process and strengthening distributed leadership practice in teams. Finally, based on the findings and theoretical arguments, future research propositions have been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributed and shared leadership
  • leadership effectiveness
  • situational and contextual factors
  • educational major founding teams
  • interdisciplinary majors